Fremtidens tandpleje kræver flere hænder


Selvom befolkningen bliver ældre og vil få behov for tandlægebehandling i længere tid, er der stadig stor mangel på tandlæger og tandplejere i Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsens egne prognoser, er der nemlig voldsom mangel på både tandlæger og tandplejere i Danmark. 

Hvis vi skal fremtidssikre tandplejen i Danmark, er det nødvendigt at styrke rekruttering af både tandlæger og tandplejere. 

I 2006-2015 faldt antallet af beskæftigede tandlæger med hele 10 pct. Faldet forventes at fortsætte frem mod 2030, hvor det samlede antal tandlæger forventes at falde med 355. Samtidig ser vi, at vores medlemmer, særligt i yderområderne, har store udfordringer med at besætte ledige stillinger til både tandlæger og tandplejere. Det kommer til at give et voldsomt efterslæb, hvis ikke vi handler nu.

Dansk Tandsundhed ønsker bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft

Hvis vi skal løse udfordringerne med rekruttering, vil det også kræve, at vi danske tandlægeklinikker får bedre adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Derfor foreslår Dansk Tandsundhed følgende initiativer: 

  • Der skal sikres bedre og hurtigere adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • En ny ordning skal omfatte både tandlæger, tandplejere og andet relevant tandlægefagligt personale