Bedre uddannelsesmuligheder for tandlæger og tandplejere


Dansk Tandsundhed vil sikre bedre uddannelsesmuligheder over hele Danmark

Hvis vi skal uddanne flere tandlæger og tandplejere, er vi nødt til at styrke fødekæden og brede uddannelsen bedre ud til yderområderne, hvor vores medlemmer oplever vanskeligheder med at tiltrække arbejdskraft. Flere klinikker må ofte opgive at besætte stillinger for både tandlæger og tandplejere. Denne udvikling skal vi selvfølgelig have brudt, og derfor er det nødvendigt, at vi øger optaget på tandlæge- og tandplejeruddannelserne. Samtidig ser vi også et stort behov for at styrke udbredelsen af tandlægeuddannelsen, så den bliver bredere forankret i Danmark. Dette skal dog ske gennem en udvidelse af uddannelsen og ikke udflytninger, som vi har set på andre uddannelsesområder. 

Bedre mulighed for specialisering

Demografien ændrer sig markant i Danmark med flere ældre borgere, som vil få behov for tandlægebehandling over en længere periode end, hvad vi hidtil har set. Det stiller krav til, at vi kan tilbyde den rette specialiserede behandling, men desværre halter vi bagud på antallet af specialer i forhold til vores nabolande. Det kalder naturligvis på handling. 

Derfor foreslår Dansk Tandsundhed følgende initiativer:

  • Øget optag af flere kvote 2-ansøgere på tandlægeuddannelserne i København og Århus
  • Øget optag af studerende på de eksisterende professionsbachelor-uddannelser for tandplejere
  • Oprettelse af en ny, decentral filial af tandlægeuddannelsen på Syddansk Universitet i Odense
  • Øget mulighed for videreuddannelse med tilføjelse af nye specialer