Journalføringsregler spænder ben for både patienter og klinikker


I juni 2021 valgte et flertal af Folketingets partier at vedtage en ny journalføringsbekendtgørelse, som giver anledning til store udfordringer for tandlægeklinikker i hele Danmark. Bekendtgørelsen blev indført uden høring af faglige parter. 

Med de nye regler, skal der i forbindelse med salg af klinikker, indhentes eksplicit samtykke hos patienterne for, at en journal kan overdrages til køber af klinikken. Gives der ikke eksplicit samtykke, skal journalerne sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed til opbevaring. Reglerne står i kontrast til f.eks. det almene praksisområde, hvor journaler overdrages i forbindelse med salg, og der ikke kræves et eksplicit samtykke for patienterne. 

Patientgrupper risikerer at falde ud

En stor udfordring ved de nye regler for journalføring er, at store patientgrupper risikerer at stå uden tandlæge, såfremt det ikke er muligt at indhente aktivt samtykke. På denne måde vil det ikke være muligt at indkalde patienter til forebyggende undersøgelser, hvilket kan få store konsekvenser for tandsundheden. 

Vanskeligt at sælge klinikker

Hvis en klinikejer ønsker at sælge, f.eks. i forbindelse med, at denne går på pension, er klinikkens værdi hidtil blevet fastsat, blandt andet på baggrund af antallet af patienter i klinikken, som vi ser det på det almene praksisområde. Den journalføringsbekendtgørelse gør det imidlertid svært at sælge klinikken, da det er usikkert, hvor mange patienter, der i givet fald vil følge med i forbindelse med salget. 

Dansk Tandsundhed ønsker nye regler for journalføring

Fra Dansk Tandsundheds side ønsker vi, at et flertal af Folketingets partier bliver enige om nye regler for journalføring, som styrker informationspligten, men samtidig justerer samtykkekravet, så patienten i stedet aktivt kan give samtykke til, hvis denne ønsker at skifte til en anden tandlæge.