Det går bedre med voksentandplejen, men vi er ikke i mål


Danskernes tandsundhed synes overordnet at være blevet bedre over de seneste 30 år, hvilket blandt andet fremhæves af dette studie fra Københavns Universitet om trends ved danskernes tandsundhed i perioden 1987-2017.

Hos Dansk Tandsundheds medlemmer oplever vi også, hvordan blandt andet indkøb af moderne udstyr, kan bidrage markant til at sikre både bedre behandling og forebyggelse hos patienterne. 

Behov for ny politisk aftale for voksentandplejen

På trods af forbedringerne, ser vi dog stadig en række udfordringer, som berøres i studiet. Blandt andet ser vi, at tandsundheden halter blandt en række udsatte grupper, som risikerer at blive efterladt på perronen. Og så ser vi desværre en stigende tendens til, at yngre patientgrupper falder fra i overgangen fra den kommunale tandpleje til voksentandplejen. 

Derfor foreslår Dansk Tandsundhed følgende initiativer: 

  • En ny politisk aftale for voksentandplejen med fokus på styrket fokus på at forbedre tandsundheden blandt udsatte
  • En fastholdelsesplan for yngre patientgrupper, der skifter fra den kommunale tandpleje til voksentandpleje
  • En faktabaseret strategi, hvor vi omsætter den stigende viden om tandsundhed til konkrete forebyggelsesinitiativer