Om Dansk Tandsundhed


Dansk Tandsundhed er brancheorganisation for danske tandlægevirksomheder og deres klinikker. Vi som sit hovedformål at styrke det politiske fokus på danskernes tandsundhed. Vi vurderer, at knap hver tredje dansker behandles hos en tandlægeklinik, der er tilknyttet en kæde. Vi mener derfor, at vi med vores erfaring kan bidrage med værdifuld viden og indsigt i sundhedsdebatten. 

Danskernes tandsundhed er vores fokus

Selvom danskernes tandsundhed generelt er blevet bedre, er der stadig et markant behov for at styrke og fremtidssikre særligt voksentandplejen til glæde for alle borgere. Ligeledes har vi en stor opgave med at sikre tilstrækkeligt med tandlægefagligt personale i klinikkerne, da det vil være af vital betydning for tandsundheden i særligt yderområderne. 

Derfor arbejder vi aktivt med initiativer, der kan bidrage med langsigtede løsninger for en bedre tandsundhed hos den danske befolkning. Vi støtter som udgangspunkt alle forslag, der fremmer tandsundheden i Danmark, da vi ikke mener, at patienterne vil være tjent med status quo. 

En konstruktiv stemme

Endeligt ser vi det som vores vigtigste opgave at være en konstruktiv stemme i debatten om tandsundhed. For hvis vi skal løfte danskernes tandsundhed, så kræver det et godt og bredt samarbejde mellem de forskellige aktører og faggrupper på tandlægeområdet. Derfor går vi altid konstruktivt ind til dialogen med både politikere, myndigheder og organisationer på sundhedsområdet, da vi er overbevist om, at det skaber de bedste resultater - både for os som forening, men væsentligst af alt for patienterne.  

Hør nærmere om vores forening og sekretariat eller læs mere om vores indsatsområder