Lad os komme godt fra start med tandpleje til 18-årige

Af Jens Mondrup, formand, Dansk Tandsundhed

Siden regeringen og et flertal af Folketingets parti i december sidste år indgik aftale for Finansloven i 2022, har der været den obligatoriske høring om og behandling af, lovforslag om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. 

Forslaget nåede målstregen og blev vedtaget den 9. juni i Folketinget. Indfasningen sker løbende med en årgang pr. år, startende med årgang 2004, som fra 1. juli får mulighed for vederlagsfri tandpleje.

Vigtigt at videreføre fritvalgsordning

Fra Dansk Tandsundhed ser vi naturligvis positivt på den ordning, som vi også bakkede op i forbindelse, da forhandlingerne om Finansloven for 2022 faldt på plads. Vi kan se, hvordan ældre i dag har en markant bedre tandsundhed end for 30 år siden, som konsekvens af en tidlig indsats med forebyggende tandpleje. Derfor skal vi selvfølgelig også have flere unge ind i den forebyggende behandling. 

Vi skal sikre, at de unge kender til ordningen

Det er dog vigtigt, at modellen indfases ordentligt. Det har vi også fremhævet i vores høringssvar til lovforslaget. Det er positivt, at de unge får mulighed for frit valg af tandlæge, hvilket kan være nødvendigt i kommuner, hvor der er stort pres på kapaciteten i den kommunale tandpleje. Det er en opgave, som vi hellere end gerne hjælper med at løse.

Men selvom tandpleje bliver vederlagsfri for 18-21-årige, kan vi ikke forvente, at en overvældende del af målgruppen vil være bevidste om, at den eksisterer. Derfor har vi en kæmpe med at skabe opmærksomhed om ordningen på de relevante kommunikationsplatforme, så den ikke bliver en velbevaret hemmelighed. En opgave, som vi naturligvis også gerne bidrager til at løse, allerhelst i samarbejde med sundhedsmyndighederne og den øvrige tandlægebranche. 

Det samme gør sig gældende i forhold til at sikre en god overgang til voksentandplejen, så de kommende generationer af 21-årige med vederlagsfri tandpleje, fortsætter i den forebyggende tandpleje. Ellers vil vi blot parallelforskyde problemstillingen, så det i fremtiden vil være 21-årige og ikke 18-årige, der falder ud af den forebyggende tandpleje. 

Vi glæder os til at komme i gang 

Fra Dansk Tandsundheds side håber vi, at så mange unge som muligt vil benytte sig af ordningen, når den træder i kraft. Nedenfor kan du finde link til Dansk Tandsundheds medlemmer og deres klinikker, hvor du er meget velkommen til at tage kontakt, hvis du vil høre mere om vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige eller blot mener, at det er tid til et tandeftersyn.

Find medlemmer og klinikker her:

Tandlægen.dk

Godt Smil

ORIS

Colosseum Tandlægerne