Jubel i Dansk Tandsundhed: Udsigt til ændring af regler for journaloverdragelse

I forbindelse med Folketingets åbning den 3. oktober, udgav regeringen sit lovprogram for Folketingsåret 2023-2024. Af lovprogrammet fremgår det, at regeringen vil smidiggøre reglerne for overdragelse af journalføring i forbindelse med ejerskifte i en tandlægeklinik. 

Patientgrupper risikerer at falde ud med nuværende regler

En stor udfordring ved de reglerne for overdragelse af journaler ved ejerskifte er, at store patientgrupper risikerer at stå uden tandlæge, såfremt det ikke er muligt at indhente aktivt samtykke. På denne måde vil det ikke være muligt at indkalde patienter til forebyggende undersøgelser, hvilket kan få store konsekvenser for tandsundheden. 

God og konstruktiv dialog med politiske partier

Dansk Tandsundhed har siden foreningens stiftelses haft en ændring af reglerne for overdragelse af journaler i forbindelse med ejerskifte, højt på foreningens politiske dagsorden. Vi glæder os derfor over, at der er udsigt til en ændring af reglerne, og vil gerne kvittere for en god og konstruktiv dialog med flere af Folketingets partier, som nu gør, at en regelændring kommer på dagsordenen. 

Fra Dansk Tandsundheds side vil vi fortsætte den gode dialog med Sundhedsordførere og ministeriet, så vi i fællesskab kan kan sikre nye regler, som vil kunne sikre netop afbureaukratisering og smidiggørelse af journaloverdragelse ved ejerskifte, som beskrevet i regeringens lovprogram.