I dag ændres reglerne for overdragelse af journaler

Siden stiftelsen af Dansk Tandsundhed i 2021 har en af foreningens prioriterede politiske dagsordener været at få ændret reglerne for overdragelse af journaler i forbindelse med ejerskifte på tandklinikker. Derfor glæder det os meget, at reglerne i dag tilbageføres, så 

Regler gav udfordringer

I juni 2021 valgte et flertal af Folketingets partier at vedtage en ny journalføringsbekendtgørelse, som giver anledning til store udfordringer for tandlægeklinikker i hele Danmark. Bekendtgørelsen blev indført uden høring af faglige parter. 

Med de nye regler, skulle der i forbindelse med salg af klinikker, indhentes eksplicit samtykke hos patienterne for, at en journal kan overdrages til køber af klinikken. Lykkedes det ikke at indhente samtykke, skulle journalerne sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed til opbevaring. Reglerne stod i kontrast til f.eks. det almene praksisområde, hvor journaler overdrages i forbindelse med salg, og der ikke kræves et eksplicit samtykke for patienterne. 

Reglerne var problematiske for særligt udsatte patienter, som risikerede at falde helt ud af den forebyggende tandpleje i tilfælde af, at de ikke nåede at give eksplicit samtykke. Derudover bidrog reglerne også til besværliggøre salg af klinikker. 

Derfor er vi glade for, at reglerne tilbageføres, og at det tandplejefaglige område nu sidestilles med tilsvarende sundhedsområder. 

Tak for god politisk dialog

Dansk Tandsundhed har i løbet af de seneste år været i dialog med flere af Folketingets partier om en ændring af reglerne for journaloverdragelse. Fra os skal der lyde en stor tak for en god og konstruktiv politisk dialog om sagen. Vi ser frem til at fortsætte den videre dialog om en ny aftale for voksentandplejen, som forventes at blive forhandlet på plads i det kommende efterår.