Hos ORIS skal tandlæger have lov til at være tandlæger

Første stop på Dansk Tandsundheds rundtur til foreningens medlemmer, er i Lystrup lidt udenfor Århus, hvor ORIS Tandlægerne A/S har hovedkontor. ORIS beskæftiger 225 medarbejdere, som fordeler sig på hovedkontoret og 16 klinikker over hele Danmark. Virksomheden blev stiftet i 2017 og ejes primært af de tandlæger, der har solgt deres selskab ind. Den resterende del ejes af selskabets ledelse, hvor man finder direktør Søren Bach:

"ORIS er en sammenslutning af tandlæger, der vurderede, at de ville være på forkant med den fremtidige udvikling ved at gå denne i møde med gode kollegaer. Derudover havde de alle et ønske om at være tandlæger i ordets forstand, og derfor slippe af med de administrative og ledelsesmæssige opgaver, der dræner mere end de giver", siger Søren Bach og tilføjer om ORIS' model: 

"Alle "spilleregler" laves i samarbejde med tandlæger ud fra idéen om at lave en fremtidssikret måde at drive klinik på, hvor klinikejerne bevarer deres selvstændighed, men samtidig får glæde af den ekstra værdi ved at være et samlet hold. Samtidig arbejder vi løbende for at udvikle vores klinikker til det højest faglige niveau genne ORIS-Academy, siger Søren Bach og betoner vigtigheden af have et bredt kompetencefelt på klinikkerne:

"Vi træner bevidst vores medarbejder forskelligt, så de tilsammen kan det hele."

Hvis befolkningen skal sikres en god tandsundhed, skal vi handle nu!

Søren Bach vurderer, at den ændrede demografi vil øge behandlingsbehovene med minimum 20 pct. frem mod 2030, og at behandlingerne vil blive mere komplicerede for særligt patienter med det stigende antal ældre patienter. I samme periode forventes behandlerkapaciteten at falde markant, og derfor ser Søren Bach det som en afgørende opgave for Dansk Tandsundhed at skabe politisk bevidsthed om udfordringen: 

"Vi ser det som en hovedopgave for Dansk Tandsundhed at skabe en stemme, som alene fokuserer på, hvordan vi sikrer tandsundheden i Danmark på den lange bane uden skelen til særinteresser", siger Søren Bach og uddyber, hvilke konkrete tiltag, foreningen bør arbejde for at fremme politisk: 

"Vi skal fordoble antallet af optagne på tandlæge- og tandplejerstudierne. Og så skal arbejde for et bredere niveau at specialisering for tandlægerne, som vi ser det i de fleste lande omkring os. Det vil gøre, at vi netop har kompetencerne til at imødegå de øgede behandlingsbehov", siger Søren Bach. 

Journalføringsregler kommer til at skade tandsundheden, hvis ikke der gribes ind

Et af de største politiske hovedbrud i tandlægeverdenen finder dog sted i det daglige på en række af landets tandlægeklinikker. Det skyldes først og fremmest de nye regler for journalføring, som et flertal af Folketingets partier valgte at indføre i 2021. 

Med de nye regler, skal der i forbindelse med salg af klinikker, indhentes eksplicit samtykke hos patienterne for, at en journal kan overdrages til køber af klinikken. Gives der ikke eksplicit samtykke, skal journalerne sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed til opbevaring. Reglerne står i kontrast til f.eks. det almene praksisområde, hvor journaler overdrages i forbindelse med salg, og der ikke kræves et eksplicit samtykke for patienterne. Det giver store udfordringer for de enkelte klinikker, og der er ingen undtagelse hos ORIS: 

"Jeg håber, at vi kan få en omgående rettelse af ændringen af journalføringsloven fra sommeren 2021. Langt hovedparten af patienterne har en aftale med os om, at vi indkalder dem til forebyggende behandling. Ved en ejerskabsændring efter de nuværende regler, vil en væsentlig del af patienterne ende med at blive overført til Styrelsen for Patientsikkerhed, og vil herefter være afskåret for løbende indkald til forebyggende behandling, uden at have haft aktiv indflydelse på det", siger Søren Bach, som betegner de nye regler som uigennemtænkte.

Facts skal være foreningens stærkeste kort

Søren Bach er ikke i tvivl om, at Dansk Tandsundhed står med et godt udgangspunkt for at kunne bidrage til den offentlige debat. Det skyldes først og fremmest, at foreningens medlemmer anslår, at de behandler knap hver tredje patient, hvilket giver et indgående kendskab til de fremtidige behov på tandsundhedsområdet: 

"Generelt har medlemmerne af Dansk Tandsundhed et markant større indblik i fakta om blandt andet behandlingsforløb udover sygesikringsydelser, udviklingen i efterspørgslen efter de forskellige behandlinger, klinikkernes rentabilitet og underforsyningen af behandlere i udvalgte dele af landet", siger Søren Bach og uddyber: 

"Det er en forudsætning i dialogen med myndighederne, at vi begrunder vores argumenter med facts. Derfor vil vi i enhver sammenhæng stille vores indsigt til rådighed for at sikre en konstruktiv dialog med myndighederne om, hvordan vi forbedrer danskernes tandsundhed", slutter Søren Bach.