Flere uddannede tandlæger er et skridt mod bedre tandsundhed

Den 5. september præsenterede Københavns Universitet og Aarhus Universitet deres plan for udmøntningen af de 125 mio. kr. der blev sat af til at styrke tandlægedækningen i Danmark i forbindelse med den politiske aftale "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". 

Flere behandlere giver bedre tandsundhed

Aftalen medfører, at der optages 120 flere bachelorstuderende på tandlægestudierne i København og Århus i perioden 2023-2026. Det betyder, at de to universiteter i alt kan komme op på at uddanne 140 nye tandlæger om året. Dansk Tandsundheds bestyrelses formand Jens Mondrup ser udmøntningen som et skridt i den rigtige retning og vurderer, at den vil få stor betydning for danskernes tandsundhed: 

"Uddannelse af flere behandlere som en af vores absolutte mærkesager i Dansk Tandsundhed. Det er i de kommende år, at manglen på behandlere for alvor vil kunne mærkes, da antallet  står til at falde voldsomt. Det skal vi have bremset, og det kan kun gøres ved at uddanne flere tandlæger og tandplejere. Derfor er øget optag af tandlæger på studierne i København og Århus et meget vigtigt skridt i den rigtige retning, som jeg tror hurtigt vil kunne mærkes på danskernes tandsundhed", siger Jens Mondrup. 

Nødvendigt med flere tandlæger i yderkanterne

Jens Mondrup glæder sig også over, at der er afsat 40 mio. kr. til tandlæger udenfor de større byer. Han håber dog, at en samlet branche vil blive inddraget i diskussionen om, hvordan vi får flere tandlæger i yderkanterne, så alle gode idéer kommer på bordet: 

"Det er helt nødvendigt, at vi får flere tandlæger i yderkanterne. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes særskilt med dette område, og vi bidrager meget gerne til arbejdet, da vi jo netop har mange klinikker i yderområderne, og derfor kan byde ind med både lokal, kommerciel og sundhedsfaglig indsigt", siger Jens Mondrup og fortsætter: 

"Vi er meget interesserede i at få skabt netop de faglige rammer, der sikrer, at den kommende generation af tandlæger vælger yderkanterne til. Derfor har vi tidligere foreslået, at man eksempelvis giver tilskud til store klinikker i yderkanterne, som man også har gjort på lægeområdet. Det er denne type idéer, som vi meget gerne vil diskutere med politikere, uddannelsesinstitutioner og branchen som helhed", siger Jens Mondrup. 

Skal følges op med flere tandplejere

Endeligt håber Jens Mondrup også på, at det øgede optag på tandlægestudiet vil blive et springbræt til også at drøfte øget optag på tandplejerstudierne: 

"Vi ser det som helt naturligt, at man bruger aftalen som et springbræt til at drøfte et øget optag af tandplejere. Både fordi uddannelsen tager kortere tid, og vi derfor hurtigere vil kunne få glæde af de nyuddannede på klinikkerne. Men væsentligst, fordi uddannelsen af flere tandplejere er af vital betydning, hvis vi skal kunne levere ordentlig forebyggende behandling. Derfor er det helt oplagt, at vi går på to ben, så vi både får flere tandlæger og tandplejere", slutter Jens Mondrup.