Et godt år med fokus på borgernes tandsundhed

Dansk Tandsundhed nærmer sig en milepæl, da foreningen til januar kan fejre sit første år på det tandplejefaglige område. Faktisk startede foreningen allerede op i november 2021, hvor de sidste rammer blev sat, inden den stiftende generalforsamling. Resten af året gik med mindre praktiske justeringer, inden foreningen formelt gjorde sit indtog 21. januar 2022. 

Når vi ser tilbage på året med sundhedspolitiske briller, har det været et travlt af slagsen. Sundhedsreform, journalføringsbekendtgørelsen, implementering af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, en ny udflytningsaftale, som sikrede flere tandlægeuddannede og ikke mindst et Folketingsvalg til efteråret, gav foreningen masser af arbejde.

Særligt indførelsen af vederlagsfri tandpleje for den første årgang af 18-årige har fyldt meget for vores medlemmer, som har stået klar til at tage imod de nye patienter. Ordningen er et godt skridt i retningen af bedre tandsundhed, men der bliver fortsat en opgave med at fastholde de unges engagement, når de ikke længere er omfattet af ordningen. En opgave som vi i Dansk Tandsundhed meget gerne bidrager til at løse. 

Dansk Tandsundhed skal være en konstruktiv stemme i debatten

Det har fra begyndelsen været Dansk Tandsundheds målsætning at være en konstruktiv debattør i debatten om tandsundhed. Fordelene ved investeringer i det tandplejefaglige område skal fremhæves, og så skal vi have skabt en større anerkendelse omkring vigtigheden af tandsundhed som et effektivt forebyggelsesredskab mod kroniske sygdomme. Det vil være særligt aktuelt i forbindelse med sundhedsreformens særskilte fokus på forebyggelse af diabetes, hvor mundhygiejne og tandsundhed indtil videre har været fraværende til trods for, at begge elementer er vitale for at forebygge diabetes. 

Hård kamp for at ændre journalføringsbekendtgørelsen 

Siden et flertal udenom S-regeringen indførte nye regler for journalføring i sommeren 2021, har det nye regelsæt givet anledning til massive udfordringer for klinikejere over hele landet. Den nye journalføringsbekendtgørelse kræver, at patienter skal give aktivt samtykke, hvis deres journaler skal overdrages til en ny klinikejer i forbindelse med salg af klinikken. Gives der ikke aktivt samtykke, overdrages journalen til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det medfører massive bureaukratiske udfordringer ved salg af klinikker og fører samtidig til, at de patienter, der ikke får givet aktivt samtykke, risikerer at ende udenfor behandlingssystemet. Det vil ramme særligt ældre og udsatte hårdt. 

Fra Dansk Tandsundheds side har vi arbejdet hårdt for at sikre en ændring af journalføringsbekendtgørelsen. Vi har ført en god dialog med flere politiske partier og agter at fortsætte denne dialog i takt med, at de nye sundhedsordførere udpeges i grupperne. 

Vi skal have prioriteret uddannelsesindsatsen

En større anerkendelse af tandsundhedens forebyggelsespotentialer bør også bane vejen for flere investeringer i det tandplejefaglige område, som ellers har været underprioriteret i for lang tid. Et lille skridt i den rigtige retning blev taget med udflytningsaftalen, som sikrer godt 30 BA-studerende mere om året på tandlægestudierne i København og Århus. Det er dog ikke nok til at dække fremtidens behandlingsbehov. Alene fra 2022-2025 forventes antallet af ældre på 80 år eller mere at være steget med 80.000. Det gør det nødvendigt at sætte turbo på uddannelsen af nye tandlæger, og fra Dansk Tandsundheds side, ser vi derfor gerne, at optaget øges med yderligere 25 BA-studerende om året på studierne i København og Århus frem til 2025. 

Skal vi opretholde en kvalitetsfuld forebyggelsesindsats, kræver det ligeledes, at vi uddanner flere tandplejere. I en tid, hvor sundhedsuddannelser generelt skriger på studerende, er der stor interesse for at blive optaget på tandlæge- og tandplejerstudierne i København og Århus. Derfor må begge studier også afvise adskillige kvalificerede kandidater hvert år. Det skal vi have lavet om på. 

Konkret vil vi fra Dansk Tandsundheds side foreslå at øge optaget af tandplejere på studierne i København og Århus med 50 studerende om året, i alt 150, over en 3-årig periode. Samtidig skal vi undersøge muligheden for at flytte en større del af uddannelsens kliniske forløb ud på klinikkerne, som vi ser det på andre sundhedsuddannelser. Her foreslår vi, at uddannelsesforløbene foregår på godkendte, certificerede klinikker over hele landet, så de studerende får mulighed for at binde studiet endnu tættere sammen med den hverdag, der venter dem som behandlere. 

Tænderne på dagsordenen under Folketingsvalget

Under Folketingsvalget inviterede Dansk Tandsundhed Folketingskandidater over hele landet til besøg på vores medlemmers klinikker. Det blev til flere møder og gode drøftelser, hvor vi gav et indblik i dagligdagen på klinikkerne og deres arbejde med sikre patienter over hele Danmark gode forebyggelses- og behandlingsmuligheder. 

At få en ny aftale for voksentandplejen været en målsætning for Dansk Tandsundhed. Faktisk var der allerede i efteråret 2022 udsigt til, at forhandlingerne skulle genoptages, men det blev bremset af Folketingsvalget. 

Vi fortsætter dog den gode dialog med politikerne og håber på, at der vil blive taget initiativ til at genoptage forhandlingerne om voksentandplejen i den kommende samling. Her ser vi gerne, at tilskuddene målrettes mere til forebyggelse, så vi får sikret, at særligt flere udsatte kommer tidligere ind i den forebyggende tandpleje. 

Vi ser frem til et godt 2023 og glæder os til et godt og bredt samarbejde, både i og udenfor det tandplejefaglige område