Dansk Tandsundhed roser sundhedspakke: Nødvendigt med bedre tilskudsmuligheder for patienter med kroniske sygdomme

Regeringen har i dag præsenteret en ny sundhedspakke, hvor sundhedsvæsenet allerede i 2023 tilføres et varigt løft på 5. mia. kr. Et af initiativerne i pakken er en udvidelse af paragraf 166, så flere kan få tilskud til tandbehandling efter sygdom og behandling. Initiativet er både målrettet kræftpatienter og andre patientgrupper, og det er ifølge Dansk Tandsundheds formand Jens Mondrup, et skridt i den rigtige retning: 

"Fra Dansk Tandsundheds side har vi længe arbejdet for, at man forenkler tilskuddene til tandbehandling for patienter med kroniske sygdomme. Vi ved, at behandling af kroniske sygdomme, kan have store konsekvenser for tandsundheden hos den enkelte patient. Et eksempel er på dette er kræftpatienter, som behandles med kemoterapi og strålebehandling, som kan have markante negative konsekvenser for tænderne. Resultatet bliver, at vi på klinikkerne ser patienter, som har været igennem forfærdelige sygdomsforløb, og så samtidig skal igennem en meget dyr tandbehandling, som de ikke kan få tilskud til. Det bør vi kunne gøre bedre, og derfor er regeringens sundhedspakke et skridt i rigtige retning", siger Jens Mondrup. 

Efterlyser kronikerpakke

Fra Dansk Tandsundheds side opfordrer man samtidig til at inddrage den tandplejefaglige branche i arbejdet med ændringen af paragraf 166. For også andre patientgrupper har store udfordringer med tandsundheden, som følge af kroniske sygdomme: 

"Selvom forebyggelse og behandling af patienter med kroniske sygdomme fylder meget i sundhedsdebatten, mangler der fokus på, at forebyggende tandpleje kan være et vigtigt værktøj i kampen mod kroniske sygdomme. Det gælder blandt andet sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, leddegigt og særligt diabetes, som er i voldsom vækst. Derfor ser vi gerne, at der på sigt laves en kronikerpakke, hvor det samlede sundhedsvæsen, og dermed også tandplejen, tænkes ind i indsatsen mod kroniske sygdomme", siger Jens Mondrup.