Dansk Tandsundhed reagerer på TV2-dokumentar: Det er tid til at tage danskernes tandsundhed seriøst

Ulighed i tandsundhed er et stort problem i Danmark. Det står klart efter TV2's dokumentar "Det tandløse Danmark", der viser, at en stor del af de patienter, der enten er lavtlønnede eller på sociale ydelser, har store udfordringer med tandsundheden. Dokumentaren gør stort indtryk på Dansk Tandsundheds formand Jens Mondrup, der appellerer til, at tandsundhed kommer højere på den politiske dagsorden: 

"Alarmklokkerne bør ringe for alle, når vi ser, at over 80 % af lavtlønnede eller mennesker på offentlige ydelser har dårlig tandsundhed. Derfor vil vi kraftigt opfordre, at den nye regering, uanset partifarve, genoptager arbejdet med at sikre en ny aftale for voksentandplejen med fokus på netop denne gruppe", siger Jens Mondrup

Vi skal have folk til tandlæge i tide

Dokumentaren stiller skarpt på de tre patienter Tomas, Harry og Regitze, som alle oplever voldsomme sociale udfordringer og store helbredsmæssige risici på grund af dårlig tandsundhed. Ekspert Esben Boeskov Øzhayat understreger i dokumentaren, at social isolation og risiko for kroniske følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og leddegigt, langt fra er sjældne konsekvenser af dårlig tandsundhed. Jens Mondrup mener, at patienternes forløb understreger, at det skal gøres mere attraktivt at gå til tandlæge i tide: 

"God tandsundhed handler selvfølgelig om god mundhygiejne, men også, at man som patient får en god introduktion til tandplejen. Her har vi selvfølgelig en klar opgave med at skabe trygge rammer for patienterne, mens den politiske løsning kunne være at sikre alle patienter adgang til et gratis tandeftersyn om året. Det vil gøre det muligt at fange alvorlige skader i opløbet, hvilket både vil spare den enkelte patient mange penge, mens det også på den lange bane vil gavne sundhedsvæsenet som helhed", siger Jens Mondrup. 

Et afgørende våben i forebyggelsen af kroniske sygdomme

Endeligt appellerer Jens Mondrup til, at tandsundhed i højere grad anerkendes som et våben mod alvorlige kroniske sygdomme som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og leddegigt: 

"Sammenhængen mellem tandsundhed og den almene sundhed har alt for længe været kendt, men det har ikke smittet af på den førte sundhedspolitik. En forbedring af tandsundheden vil med stor sandsynlighed være en økonomisk gevinst for staten, da det vil reducere belastningen af det øvrige sundhedsvæsen fra særligt kroniske sygdomme. Samtidig vil det også rette op på alvorlige sociale udfordringer i form af øget isolation og manglende tilstedeværelse på arbejdsmarkedet, som følge af dårlig tandsundhed. 

Vi mener derfor, at der er behov for nytænkning af det offentlige tilskud til tandplejen, da det kan sikre såvel offentlige besparelser som forbedret livskvalitet, særligt for de udsatte. I Dansk Tandsundhed bidrager vi meget gerne til dialogen om, hvordan dette kan ske", slutter Jens Mondrup.