Dansk Tandsundhed glæder sig over udflytningsaftale: Vil sikre flere tandlæger

Tirsdag den 22. marts blev et bredt flertal bestående af regeringen, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne enige om en ny aftale for udmøntning om udflytningsaftale om videregående uddannelser.

Et vigtigt skridt i retningen for en bedre tandsundhed

Aftalen har stor betydning for for tandplejen, da de oprindelige planer om at etablere en ny tandlægeuddannelse i Hjørring droppes. Det skyldes, at etableringen har vist sig markant dyrere end forventet. Dansk Tandsundheds formand Jens Mondrup glæder sig over, at flertallet har skrinlagt projektet: 

"Selvom vi har argumenteret for, at tandlægeuddannelsen kan bredes ud i hele landet, har vi dog set med stor bekymring på etableringen af en ny uddannelse i Hjørring, der jo også har vist sig markant dyrere end først antaget. Det ville være utroligt ærgerligt, hvis vi i en tid med mangel på tandlæger brugte store beløb alene på etableringsomkostninger i stedet for at uddanne flere tandlæger. Derfor vil vi gerne takke flertallet for at bremse op og i stedet allokere pengene til at styrke tandlægeuddannelsen i både København og Aarhus. Går vi ti år frem i tiden, tror jeg, at man vil betragte aftalen som et vigtigt skridt i retningen for at sikre danskernes tandsundhed", siger Jens Mondrup. 

Vitalt, at vi også uddanner flere tandplejere 

I Dansk Tandsundhed er forventningerne til aftalen store, da den vil kunne bidrage til at imødegå de store demografiske udfordringer. Alene i 2030 forventes der at være mere end 300.000 flere ældre over 60 år, hvilket vil øge behandlingsbehovene markant. Derfor håber Jens Mondrup også, at udflytningsaftalen bliver et springbræt til at drøfte øget optag af tandplejere: 

"Vi ser det som helt naturligt, at man bruger aftalen som et springbræt til også at få øget optaget af tandplejere. For det første vil vi hurtigere kunne få glæde af de nye tandplejere, da uddannelsen er kortere. For det andet ved vi, at uddannelsen af flere tandplejere er af vital betydning, hvis vi skal kunne levere en ordentlig forebyggende behandling. Derfor er det helt oplagt, at vi går på to ben, så vi både får flere tandlæger og tandplejere", slutter Jens Mondrup.