Dansk Tandsundhed er en ny brancheforening for tandlægevirksomheder i Danmark

Tænderne skal højere på dagsordenen i den sundhedspolitiske debat. 

Det er målsætningen for den nye brancheforening Dansk Tandsundhed, der repræsenterer en række virksomheder på tandlægeområdet. Organisationen holdt i oktober 2021 generalforsamling og starter formelt det politiske arbejde fra januar 2022. 

Blandt foreningens arbejdsområder bliver en styrket voksentandpleje, flere uddannede tandlæger og tandplejere samt bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Derudover ønsker foreningen også at få ændret de nuværende regler for journalføring. 

"Vi glæder os og er klar til at tage arbejdshandskerne på. Særligt behovet for en bedre voksentandpleje har ikke fyldt meget i den generelle sundhedsdebat, selvom udfordringerne bestemt ikke er blevet mindre over årene. Det håber vi at kunne ændre på, så vi får styrket fokus på særligt forebyggelse og fastholdelse", siger Dansk Tandsundheds bestyrelsesformand Jens Mondrup. 

Flere uddannede tandlæger og tandplejere

På landets tandklinikker mærkes det tydeligt, at der er en voldsom mangel på kvalificeret arbejdskraft. Her oplever mange klinikker, at der ganske enkelt ikke er ansøgere til de mange stillinger, der slås op. Derfor har det høj prioriteret for Dansk Tandsundhed at styrke tandlæge- og tandplejeruddannelserne og sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft: 

"Vi glæder os over, at man fra politisk hold har fokus på problemet med manglende arbejdskraft, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i Finansloven for 2022. Vi håber dog, at aftalen bliver fulgt op af en række konkrete initiativer, som vil gøre det nemmere for os at få adgang til kvalificeret arbejdskraft", siger Jens Mondrup og tilføjer: 

"Den afgørende forudsætning er dog, at vi får øget optaget på både tandlæge- og tandplejeruddannelserne. Særligt sidstnævnte er meget populær og må årligt afvise dygtige ansøgere. Det skal vi have lavet om på, for der er stærkt behov for flere tandplejere. Derfor vil det være helt logisk at øge optaget. Derudover så vi gerne, at man breder tandlægeuddannelsen mere ud i landet, eksempelvis ved at oprette en filial ved SDU i Odense", siger Jens Mondrup. 

Vil være en konstruktiv stemme

Jens Mondrup lægger desuden vægt på, at Dansk Tandsundhed skal være en konstruktiv spiller i debatten om tandsundhed: 

"Som tandlægevirksomheder behandler vi knap hver tredje danske patient, og det giver os selvfølgelig væsentlig viden og erfaring, som vi gerne vil omsætte til konstruktive indspark i debatten om danskernes tandsundhed. Derfor ser vi frem til mange gode drøftelser med både myndigheder, politikere og andre interessenter, så vi i fællesskab kan løfte danskernes tandsundhed", slutter Jens Mondrup